Mechatronika

W naszej pracy zajmujemy się automatyką, montażem i demontażem urządzeń i systemów mechatronicznych. Konstruujemy urządzenia z wykorzystaniem technik komputerowych, projektujemy i budujemy maszyny oraz systemy mechatroniczne, które mają zastąpić człowieka w wielu prostych i powtarzających się czynnościach.

Mechatronika to sposób projektowania i wytwarzania, polegający na synergicznym (skuteczniejszym niż wskazywałaby na to suma ich cech) połączeniu podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki. Połączenie tych czterech dziedzin nie jest przypadkowe – zapewnia optymalne i systemowe podejście do wymagań stawianych inżynierom przez współczesny przemysł.

Pojęcie mechatronika jest stosunkowo nowe. Jako gałąź wiedzy inżynierskiej zostało użyte po raz pierwszy w Japonii w 1975 roku i zastąpiło mniej udane i nie przyjęte przez świat techniki pojęcie mechanotronika. Powstało z połączenia słów mechanics-electronics-control (ang. mechanika-elektronika-sterowanie). Produkty mechatroniczne były wytwarzane wcześniej, jednak intensywny rozwój produkcji tych urządzeń nastąpił dopiero w latach osiemdziesiątych i trwa do dzisiaj.

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Stykamy się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, poduszkach powietrznych w samochodach oraz hamulcach (ABS). Wreszcie, kto wie czy nie najważniejsze – w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, obrabiarkach sterowanych numerycznie, manipulatorach i robotach przemysłowych. Żadna współczesna fabryka wytwarzająca masowo produkty o wysokich parametrach użytkowych nie może się bez nich obejść.

Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Jej zadaniem jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, ale o jednolitych właściwościach użytkowych; produktów, które działają inteligentnie w zmieniającym się środowisku; produktów, które mają możliwość realizacji różnych zadań np. przez zmianę oprogramowania; produktów, które potrafią komunikować się z człowiekiem.

Biorąc pod uwagę jedną z najważniejszych cech układów mechatronicznych, którą jest upodobnienie się do otaczającej je i zmieniającej się w każdej chwili rzeczywistości, można powiedzieć, że zakres ich zastosowań jest nieskończony.

Comments are closed.